31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 204 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2018

Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2017 aan van het Paris Memorandum (MoU) on Port State Control1. Het jaarverslag is ook te vinden op de website https://parismou.org.

Het Paris MoU is een samenwerkingsverband tussen 27 landen over de inspectie van buitenlandse zeeschepen (havenstaatcontrole). Het doel van deze samenwerking is om door middel van een geharmoniseerd inspectieregime milieu-incidenten tegen te gaan en de veiligheid en werk- en leefomstandigheden van de bemanning aan boord van zeeschepen te verbeteren.

Het secretariaat van het Paris MoU is ondergebracht bij de ILT. Dit secretariaat brengt jaarlijks een verslag uit, waarin de resultaten van de havenstaatcontroles worden weergegeven. In het jaarverslag is onder meer de White, Grey en Black List van vlaggenstaten opgenomen. Nederland neemt op de White List de derde plaats in en is daarmee één plaats naar boven geschoven. Ook is in het jaarverslag te lezen dat Nederland aan de afgesproken kwantitatieve verplichting heeft voldaan.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven