31 409 Zee- en binnenvaart

Nr. 170 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 21 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Ecorys in hun «Onderzoek strategische voordelen Nederland» vaststelt dat de energietransitie verregaande gevolgen zal hebben voor de Nederlandse zeehavens;

constaterende dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2012 al waarschuwde voor de grote ruimtelijke gevolgen van de energietransitie voor de grotendeels fossielafhankelijke zeehavens;

van mening dat de fossiele activiteiten en bijbehorende werkgelegenheid voor de Rotterdamse haven behouden moeten blijven;

verzoekt de regering om, geen verdere lastenverzwaringen en beperkingen aan de Rotterdamse haven op te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Naar boven