Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831402 nr. 1

31 402
De internetfilm Fitna

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 maart 2008

Hierbij doe ik u toekomen de tekst van het statement welke hedenavond door mij is uitgesproken naar aanleiding van de internet-film van de heer Wilders.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

Verklaring

Namens de Nederlandse regering reageer ik op de internetfilm van de heer Wilders.

De film toont beelden van gruweldaden en stelt de Islam en de Koran daarvoor verantwoordelijk. De regering veroordeelt zulke daden en de plegers ervan.

In de film wordt de Islam gelijk gesteld met het plegen van gruweldaden. Wij verwerpen deze voorstelling van zaken. Het overgrote deel van de moslims verwerpt extremisme en geweld. De slachtoffers zijn vaak ook moslims.

Wij betreuren het dan ook dat de heer Wilders deze film naar buiten heeft gebracht. Wij zien niet welk doel deze film dient, anders dan het kwetsen van gevoelens. Deze mogen overigens nooit een excuus zijn voor agressie en bedreigingen. De regering voelt zich gesteund door de evenwichtige eerste reacties van moslimorganisaties in Nederland.

Moslims, christenen en mensen met andere levensovertuigingen kunnen heel goed met elkaar leven. Het probleem is niet de godsdienst, maar misbruik van godsdienst om haat en onverdraagzaamheid te zaaien. Daarom vragen wij respect voor ieders diepste overtuigingen.

We kennen de zorgen en gevoelens die in de internationale moslimgemeenschap leven met betrekking tot deze film. In de afgelopen tijd hebben we contact gelegd met velen binnen en buiten ons land om het onderlinge begrip te versterken. Daar gaan we volop mee door.

De Nederlandse regering staat voor een samenleving waarin vrijheid en respect hand in hand gaan. Zo’n samenleving vraagt inzet en vastberadenheid. Extremisme bestrijden we. Wie de wet overtreedt pakken we hard aan. Laten we samenwerken aan het oplossen van problemen. Laten we bruggen slaan naar de ander en werken aan vertrouwen. Laten we vooroordelen overwinnen. Dat moet lukken.