Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831396 nr. 1

31 396
Vliegbelasting

nr. 1
MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 26 maart 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de vliegticketbelasting veel meer banenverlies gaat opleveren dan verwacht;

overwegende, dat de vliegticketbelasting de concurrentiepositie van Nederlandse luchthavens fors ondermijnt;

overwegende, dat vanwege het uitwijkgedrag van toeristen de milieuwinst zwaar tegenvalt;

overwegende, dat de economische schade door de vliegticketbelasting zeer hoog uitpakt, de burgers op kosten worden gejaagd en de belastinginkomsten voor de overheid dientengevolge omlaag zullen worden gebracht;

verzoekt de regering de vliegticketbelasting alsnog te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener