Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-201131389 nr. P

31 389 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

P MOTIE VAN HET LID BENEDICTUS C.S.

Voorgesteld 10 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende:

dat onder erbarmelijke omstandigheden illegale dierimporten in ons land plaatsvinden;

dat ons land de verplichtingen uit het Cites-verdrag volgens het Wereld Natuur Fonds onvoldoende nakomt, onder andere door gebrek aan menskracht;

constaterende:

dat het Regeerakkoord spreekt over de inzet van 500 animal cops;

dat volgens het Regeerakkoord de illegale handel in exotische diersoorten effectiever zal worden bestreden;

verzoekt de regering een zodanig aantal van deze animal cops in te zetten bij de bestrijding van illegale dierimporten dat ons land aan dat deel van de verdragsverplichting voldoet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Benedictus

Tiesinga

Koffeman

Ten Hoeve

Peters