Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-201131389 nr. N

31 389 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

N MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 10 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Wet dieren vooralsnog grotendeels zijn gericht op de uitvoering van bindende onderdelen van Europese regelgeving;

van mening, dat Nederland de mogelijkheid dient te behouden om op het gebied van dierenwelzijn regels in te stellen die verder gaan dan Europese regelgeving en zich hier ten volle voor dient in te zetten;

verzoekt de regering zich in te zetten voor het behoud van eigen wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn die – waar nodig – verder gaat dan Europese regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Peters

Slager

Böhler

Reuten