Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-201131389 nr. M

31 389 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

M MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 10 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Wet dieren een kaderwet is waarbij de onderliggende uitvoeringsbesluiten het beschermingsniveau voor dieren zullen bepalen;

van mening, dat aan deze besluiten snel invulling dient te worden gegeven;

verzoekt de regering te komen met een werkschema voor de invulling van de uitvoeringsregelgeving behorende bij de Wet dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Peters

Slager

Böhler

Reuten