31 389 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Nr. 98 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de artikelen 1.13 en 1.14 van het Besluit houders van dieren ook te laten gelden voor vissen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Ouwehand

Naar boven