31 389 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Nr. 94 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in het Besluit houders van dieren op te nemen dat er bij onbedwelmd slachten te allen tijde een dierenarts aanwezig is in plaats van «een aangewezen ambtenaar»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Naar boven