Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031389 nr. 82

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 82
ZEVENDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 2 december 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Enig artikel

In artikel 1.2, tweede lid, onderdeel c, wordt de zinsnede «het bevorderen van de afzet en de kwaliteit van dierlijke producten» vervangen door: het bevorderen van de kwaliteit van dierlijke producten.

Toelichting

Met het voorgestelde artikel 1.2, tweede lid, van het wetsvoorstel wordt de reikwijdte bepaald van artikelen in dat voorstel die zien op dierlijke producten. Met met dat artikellid wordt uitdrukking gegeven aan de belangen, waarop regels over dat onderwerp betrekking kunnen hebben.

Met onderdeel c van dat artikellid dat is beoogd te regelen dat regels kunnen worden gesteld met betrekking tot het bevorderen van de kwaliteit van dierlijke producten. Met deze nota van wijziging wordt voor dat onderdeel een gewijzigde formulering voorgesteld, waarmee de beoogde strekking beter tot uitdrukking komt.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg