31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 76
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WAALKENS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31

Ontvangen 2 december 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 8.13, eerste lid, wordt na «de artikelen» een zinsnede ingevoegd, luidende: 1.4,.

II

In artikel 8.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, wordt na «de artikelen» een zinsnede ingevoegd, luidende: 1.4,.

2. In het zesde lid wordt na «de artikelen» een zinsnede ingevoegd, luidende: 1.4,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de zorgplicht bepaling in het wetsvoorstel strafrechtelijk handhaafbaar wordt. Niet naleving van de zorgplicht levert een misdrijf op, waarop maximaal zes maanden of een geldboete van de derde categorie wordt gesteld. Ingeval het misdrijf wordt gepleegd in de uitoefening van een bedrijf, kan een boete worden opgelegd van de vierde categorie.

Waalkens

Cramer

Ormel

Naar boven