31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 70
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 27 november 2009

Artikel 1.2, tweede lid, onderdeel c, komt te luiden:

c. het bevorderen van de verduurzaming van de productie en consumptie van dierlijke producten en van de afzet van duurzame alternatieven daarvoor.

Toelichting

Niet de afzet van dierlijke producten zou het voornaamste doel en de reikwijdte van deze wet moeten zijn, maar de transitie naar een kwalitatief hoogwaardige en duurzame voedselproductie. Het vaststellen van een nieuwe kaderwet biedt de kans deze slag méér te maken en bovendien het beleid rondom de productie van voedsel aan te laten sluiten op de uitgangspunten van de Nota Duurzaam Voedsel van het Kabinet. Hierin worden de bevordering van de verduurzaming van de productie en consumptie van dierlijke producten en duurzame alternatieven daarvoor nagestreefd.

Van Velzen

Naar boven