Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031389 nr. 62

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 62
NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 45

Ontvangen 20 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.23 wordt voor het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

01. Het is verboden om uitsluitend voor sportprestaties, vermaak of voedselproductie, het genetisch materiaal van dieren te wijzigen op een wijze die voorbij gaat aan de natuurlijke barrières van geslachtelijke voortplanting en van recombinatie.

Toelichting

Het genetisch modificeren en het kloneren van dieren voor sport, vermaak, en voedselproductie is naar de mening van de indiener strijdig met de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier en dient daarom verboden te worden.

Thieme