Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031389 nr. 59

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 59
MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de bouw van megastallen een ongewenste ontwikkeling is;

verzoekt de regering een norm in te stellen voor het maximale aantal gehouden dieren per bedrijf en deze voor te leggen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi