Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031389 nr. 58

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 58
MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering haar beleid in te zetten om op termijn een einde te maken aan de bio-industrie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi