31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 57
MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de voorliggende Wet dieren het welzijn van dieren in de intensieve veehouderij nauwelijks verbetert;

verzoekt de regering bij AMvB te komen tot een verbetering van het welzijn van dieren in de intensieve veehouderij en hierover de Kamer nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Naar boven