Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031389 nr. 54

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 54
MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat nooit een toetsing heeft plaatsgevonden om te kunnen vaststellen of de dieren die zijn opgenomen in de bijlage van het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren daadwerkelijk geschikt zijn om op verantwoorde en diervriendelijke wijze te kunnen houden voor productie;

constaterende, dat er geen formele criteria bestaan om te bepalen of een diersoort al dan niet in het Besluit wordt opgenomen;

verzoekt de regering heldere, eenduidige criteria te formuleren voor het opnemen van dieren in het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren;

verzoekt de regering de lijst diersoorten opgenomen in de huidige bijlage bij het Besluit aan deze criteria te toetsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme