Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031389 nr. 49

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 49
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat door een verbod op het bijwonen van dierengevechten de vraag ernaar af zal nemen;

constaterende, dat de Wet dieren het bijwonen van dierengevechten daarom verbiedt;

constaterende, dat het verbod in de Wet dieren geldt voor Nederland, terwijl er in verschillende lidstaten van de Europese Unie op structurele basis dierengevechten plaatsvinden;

verzoekt de regering andere lidstaten te informeren over het Nederlandse verbod op het bijwonen van dierengevechten;

verzoekt de regering tevens zich in te spannen om het Nederlandse verbod op het bijwonen van dierengevechten om te zetten in een Europees verbod,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen