Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031389 nr. 24

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 24
AMENDEMENT VAN HET LID THIEME

Ontvangen 6 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.10 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

1a. Bij het doden, bedwelmen, fixeren, en het daartoe onderbrengen en verplaatsen van dieren, wordt de dieren elke vermijdbare opwinding of pijn of elk vermijdbaar lijden bespaard.

Toelichting

Met de derde nota van wijziging is in artikel 2.10 [Doden van dieren] het lid komen te vervallen waarin de voorwaarde wordt gesteld dat bij het doden, bedwelmen, fixeren en het daartoe onderbrengen en verplaatsen van dieren, de dieren elke vermijdbare opwinding of pijn of elk vermijdbaar lijden wordt bespaard. De indiener is van mening dat deze voorwaarde als uitgangspunt moet dienen voor alle verdere regelgeving met betrekking tot het doden van dieren. Deze passage dient derhalve gehandhaafd te worden in de wetstekst.

Thieme