Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731389 nr. 151

31 389 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Nr. 151 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VAN DEKKEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 108

Voorgesteld 29 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, in het Besluit gezelschapsdieren een verplichting op te nemen voor een algehele identificatie- en registratie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Dekken