Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731389 nr. 149

31 389 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Nr. 149 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VAN DEKKEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 107

Voorgesteld 29 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een verbod in te stellen op de verkoop van dieren op internet, tentoon-stellingen, beurzen, tuincentra en andere plaatsen dan gecertificeerde dierenspeciaalzaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Dekken