Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431389 nr. 144

31 389 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Nr. 144 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2014

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 25 juni jl. verzocht om de toegezegde brief inzake de positieflijst aan uw Kamer te verzenden, uiterlijk vrijdag 27 juni a.s. voor 12.00 uur.

Ik kan helaas niet aan de gestelde termijn voldoen. Ik zal de toegezegde brief inzake de positieflijst voor het aanstaande zomerreces aan uw Kamer versturen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma