Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331389 nr. 123

31 389 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Nr. 123 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, als aanvulling op de verboden gedragingen, een verbod op te kort aanbinden en het houden van dieren in een te krappe of ongeschikte ruimte aan het voorgestelde besluit toe te voegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven