31 389 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Nr. 116 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de nota van toelichting van het Besluit gezelschapsdieren staat dat dit besluit beoogt impulsaankopen te voorkomen;

constaterende dat het nog steeds mogelijk is om dieren te kopen in bouwmarkten, in tuincentra, op tentoonstellingen, beurzen en markten;

constaterende dat hierdoor nog steeds een groot risico op impulsaankopen bestaat;

verzoekt de regering om in dit besluit de verkoop van dieren alleen via gecertificeerde dierenspeciaalzaken toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Naar boven