Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931389 nr. 11

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 11
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 30 juni 2009

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel 11.2, onder A, wordt een komma ingevoegd voor de zinsnede «dan wel deswege hem een strafbeschikking is uitgevaardigd».