31 389 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Nr. 103 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het aanbrengen van een neusring bij mannelijke varkens en runderen te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Naar boven