31 371 Kredietcrisis

Nr. 375 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2013

In vervolg op mijn brief d.d. 7 maart 2013 inzake Icesave laat ik u weten dat de Winding-up Board van Landsbanki een vierde boedeluitkering heeft gedaan.1 Eerdere uitkeringen werden gedaan in december 2011, mei 2012 en oktober 2012.

Het aandeel van de Staat in de recente uitkering bedraagt ruim € 77 miljoen. Dit brengt de stand van de totale ontvangst op circa € 811 miljoen, wat overeenkomt met 57% van het totale in 2008/2009 uitgekeerde bedrag van € 1,428 miljard. Het ontvangen bedrag zal worden verwerkt in de Najaarsnota en de tweede suppletoire begroting (ΙΧ). De begrotingseffecten van deze uitkering zullen dan dus inzichtelijk worden gemaakt.

Zowel de curatoren van Landsbanki als de IJslandse overheid hebben eerder dit jaar de verwachting uitgesproken dat de boedel voldoende middelen bevat om uiteindelijk de volledige hoofdsom aan Nederland te voldoen. De Nederlandsche Bank is nog in gesprek met het IJslandse depositogarantiestelsel over een vergoeding voor gederfde rente en gemaakte kosten. Voor een nadere toelichting verwijs ik naar mijn brief aan uw Kamer van 7 maart 2013.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Kamerstuk 31 371, nr. 374.

Naar boven