Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131371 nr. 365

31 371 Kredietcrisis

Nr. 365 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2011

In januari 2011 is als onderdeel van de exitstrategie van de garantieregeling de faciliteit tot terugkoop in het leven geroepen. De faciliteit maakte het voor banken met gegarandeerde leningen mogelijk om hun gegarandeerde leningen terug te kopen uit de kapitaalmarkt. De faciliteit tot terugkoop is voor een half jaar aangeboden aan de banken en loopt op 30 juni 2011 af. In mijn brief van 30 december jl. (Kamerstuk 2010–2011, 31 371, nr. 357) heb ik aangekondigd dat na dit half jaar het gebruik van de faciliteit en de voorwaarden geëvalueerd zouden worden. In deze brief zal hierop worden ingegaan.

Banken zijn al een geruime tijd in staat zich zelfstandig te financieren op de kapitaalmarkt. Door de faciliteit blijven banken gestimuleerd zich op alternatieve wijzen te financieren en zo staatsgegarandeerd schuldpapier om te zetten in reguliere financiering. Een tweetal banken heeft gebruik gemaakt van de faciliteit tot terugkoop. NIBC Bank N.V. heeft voor € 491,4 miljoen aan gegarandeerde leningen teruggekocht en ABN AMRO Bank N.V. voor ruim € 2,7 miljard. Er is in totaal derhalve voor € 3,2 miljard teruggekocht, waardoor het totaal openstaande bedrag aan gegarandeerde leningen afgenomen is tot € 34,2 miljard per 30 juni 2011. De faciliteit is derhalve succesvol geweest. Ik ben daarom voornemens om de faciliteit tot terugkoop blijvend open te stellen. De verlenging van de faciliteit zal echter plaatsvinden onder het voorbehoud dat de faciliteit gesloten kan worden indien dit door nu onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zou worden.

De voorwaarden waaronder de banken gegarandeerde leningen mogen terugkopen uit de kapitaalmarkt zullen ongewijzigd blijven. Dit betekent o.a. dat de «closing out fee» – dit is de fee die de bank dient te betalen indien zij een gegarandeerde lening terugkoopt – 15% bedraagt van de jaarlijkse garantiepremie over de resterende looptijd van de lening. De «closing out fee» kan echter wel tussentijds aangepast worden indien dit door nu onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zou zijn. Daarnaast blijft De Nederlandsche Bank (DNB) een aanvraag om gegarandeerde leningen terug te kopen toetsen. DNB toetst of de vervroegde aflossing en eventuele herfinanciering hiervan past binnen het fundingsprofiel van de desbetreffende bank.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager