Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931369 nr. 16

31 369 Winstbelasting multinationals

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld 13 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de OESO regelgeving ontwikkelt om ervoor te zorgen dat multinationals, zowel in de digitale economie als daarbuiten, aan een minimumbelastingtarief worden onderworpen;

verzoekt de regering, dit initiatief van harte te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer