Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831343-(R1846) nr. 8

31 343 (R 1846)
Wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met de elektronische bekendmaking van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties en de beschikbaarstelling daarvan in geconsolideerde vorm

nr. 8
VERSLAG VAN DE STATEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

Vastgesteld 4 juli 2008

De bespreking van het onderhavige voorstel van Rijkswet heeft dezerzijds geen aanleiding gegeven tot het maken van op- of aanmerkingen.

De Rapporteur,

P. J. Atacho