Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931332 nr. 96

31 332 Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen

Nr. 96 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN VAN MEENEN

Voorgesteld 29 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het regeerakkoord is opgenomen dat dit kabinet het rekenonderwijs wil versterken en verbeteren en dat een alternatief voor de bestaande rekentoets uiterlijk in werking treedt in het schooljaar 2019–2020;

constaterende dat het alternatief voor de bestaande rekentoets «Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs» al sinds februari 2018 beschikbaar is, waarmee rekenen een geïntegreerd onderdeel van het curriculum en het examen kan worden;

verzoekt de regering, met ingang van het schooljaar 2019–2020 de bestaande rekentoets in het voortgezet onderwijs af te schaffen en vanaf dat schooljaar ook geen cijfer van de rekentoets op de cijferlijst meer op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Van Meenen