31 332 Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen

Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 mei 2014

Hierbij sturen wij uw Kamer de volgende rapporten met betrekking tot rekenen in het vo en mbo:

  • het advies van de commissie Bosker inclusief de aanbiedingsbrief van de commissie,1

  • de startrapportage van het intensiveringstraject rekenen vo van het Steunpunt taal en rekenen vo,2

  • de startrapportage van het intensiveringstraject rekenen mbo van het Steunpunt taal en rekenen mbo3.

Over circa twee weken sturen wij u de voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014, waarin wij deze rapporten zullen betrekken.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven