Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631322 nr. 296

31 322 Kinderopvang

Nr. 296 MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN SIDERIUS

Voorgesteld 24 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de grootscheepse fraude met de kinderopvangtoeslag door kinderopvangorganisatie De Parel ouders te maken hebben met terugvorderingen van fikse bedragen;

constaterende dat er binnenkort een rechtszaak van start gaat over deze fraudezaak;

overwegende dat een uitspraak in deze rechtszaak gevolgen kan hebben voor het vaststellen van het al dan niet opzettelijk frauduleus handelen van deze ouders;

verzoekt de regering, de terugvordering van de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst op te schorten totdat er een definitieve uitspraak gedaan is in de rechtszaak over De Parel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Siderius