Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631322 nr. 295

31 322 Kinderopvang

Nr. 295 MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN SIDERIUS

Voorgesteld 24 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de grootscheepse fraude met de kinderopvangtoeslag door kinderopvangorganisatie De Parel ouders te maken hebben met terugvorderingen van fikse bedragen;

constaterende dat ouders door de Belastingdienst als fraudeurs worden behandeld omdat zij geen ouderbijdrage hebben betaald over de afgenomen uren kinderopvang;

overwegende dat het terug te betalen bedrag van de – deels – terecht ontvangen kinderopvangtoeslag een veelvoud is van de niet betaalde ouderbijdrage;

verzoekt de regering, bij de ouders die slachtoffer zijn geworden van frauduleus handelen van kinderopvangorganisatie De Parel de ten onrechte niet-betaalde ouderbijdrage te innen en de rest van de terugvordering van de kinderopvangtoeslag kwijt te schelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Siderius