31 322 Kinderopvang

Nr. 221 MOTIE VAN HET LID TELLEGEN C.S.

Voorgesteld 15 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het adviescollege regeldruk, Actal, heeft geconstateerd dat de kinderopvangsector lijdt onder een hoge mate van regeldruk;

constaterende dat deze regeldruk de kinderopvangondernemers kan beperken in hun kerntaak, namelijk het zorgdragen voor veilige en kwalitatief goede kinderopvang;

overwegende dat de minister van SZW momenteel werkt aan het Nieuwe Toezicht voor de kinderopvang;

overwegende dat de door het ministerie van EZ gehanteerde «maatwerkaanpak regeldruk» juist door de integrale aanpak en het centraal stellen van de sector kan bijdragen aan het reduceren van het aantal onnodige regels in de kinderopvangsector;

verzoekt de regering, bij het vormgeven van het Nieuwe Toezicht de systematiek van de maatwerkaanpak te volgen waarmee alle regelgeving binnen de kinderopvangsector integraal tegen het licht wordt gehouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tellegen

Heerma

Van Weyenberg

Naar boven