Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331322 nr. 199

31 322 Kinderopvang

Nr. 199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2013

Hierbij deel ik u mede dat het verzoek om een brief van het lid Voortman (GroenLinks) over «durfkapitalisme in de kinderopvang» niet voor dinsdag 12 februari 12 uur mogelijk is, omdat ik de brief nog moet afstemmen met het Ministerie van Financiën. De brief zal namelijk ook ingaan op de fiscale regels voor durfkapitalisten. Daarnaast heeft mevrouw Voortman verzocht om ook in te gaan op de rol van het Waarborgfonds Kinderopvang, de positie van werknemers en een beschrijving van wat het effect is op de veiligheid van kinderen. Ik verwacht de brief na het krokusreces aan de Kamer te kunnen sturen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher