31 322 Kinderopvang

Nr. 197 MOTIE VAN HET LID HEERMA C.S.

Voorgesteld 29 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat controles van kinderopvanginstellingen door de GGD de afgelopen jaren zijn geïntensiveerd,

overwegende dat de meest geconstateerde tekortkoming de afwezigheid van een oudercommissie is, maar dat oudercommissies niet de enige vorm voor ouderbetrokkenheid vormen;

overwegende dat de betrokkenheid van ouders voor de kwaliteit van kinderopvang van groot belang is en dat dus ook betrokkenheid van ouders bij GGD-inspecties van evidente meerwaarde is;

verzoekt de regering om, voorstellen te ontwikkelen om de betrokkenheid van ouders bij de GGD-inspecties in de kinderopvang te vergroten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heerma

Yücel

Van Weyenberg

Naar boven