Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231322 nr. 161

31 322 Kinderopvang

Nr. 161 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKSTRA EN KOŞER KAYA

Voorgesteld 7 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het bestaan van ouderparticipatiecrèches mogelijk in de knel komt door handhaving van de diploma-eis bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag;

van mening, dat ouderparticipatiecrèches een interessant initiatief zijn vanwege de grote betrokkenheid van de ouders en de lage kosten;

van mening, dat het wanneer de overheid kinderopvangtoeslag beschikbaar stelt bij een kinderopvanginstituut, gerechtvaardigd is dat de overheid kwaliteitseisen stelt aan de organisatie;

verzoekt de regering te onderzoeken of het handhaven van de diploma-eis noodzakelijk is om de kwaliteit van ouderparticipatiecrèches te waarborgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkstra

Koşer Kaya