Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231322 nr. 158

31 322 Kinderopvang

Nr. 158 MOTIE VAN DE LEDEN HAMER EN VAN GENT

Voorgesteld 7 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat zzp'ers en werknemers met nulurencontracten lastig kunnen inschatten hoeveel uren op jaarbasis zal worden gewerkt;

voorts van mening, dat veel vrouwen die zzp'er zijn of werken met nulurencontracten of andere flexibele contracten, ervoor (moeten) kiezen om te stoppen met werken vanwege bezuinigingen in de kinderopvang;

overwegende, dat vrouwen nodig zijn en blijven op de arbeidsmarkt;

verzoekt de regering werknemers met nulurencontracten en andere flexibele contracten en zzp'ers niet te belasten met een onredelijke naheffing vanwege het feit dat het aantal daadwerkelijk gewerkte uren lager uitkwam dan vooraf ingeschat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Van Gent