Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231322 nr. 157

31 322 Kinderopvang

Nr. 157 MOTIE VAN HET LID HAMER C.S.

Voorgesteld 7 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat een groter garantievermogen tot een grotere maatschappelijke welvaart leidt, waarmee nut en noodzaak van het Waarborgfonds Kinderopvang niet ter discussie staan;

voorts van mening, dat de onzekerheid voor de ondernemers in de kinderopvang snel toeneemt door de bezuinigingen, de toenemende eisen van banken en de recessie;

overwegende, dat investeringen in de kwaliteit van de kinderopvang noodzakelijk blijven, waarbij het Waarborgfonds een wezenlijke rol vervult;

overwegende, dat kinderen niet de dupe mogen worden van het plotseling wegvallen van hun vaste opvangplek;

verzoekt de regering, 25 mln. tijdelijk garantievermogen ten behoeve van de borgstelling voor de kinderopvangsector uit de begroting SZW te halen en ter beschikking te houden voor het Waarborgfonds Kinderopvang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hamer

Van Gent

Kooiman