Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231322 nr. 155

31 322 Kinderopvang

Nr. 155 MOTIE VAN HET LID DE MOS

Voorgesteld 7 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Waarborgfonds stelt dat door behoud van het garantievermogen van 25 mln., 75 mln. wordt behaald aan borgcapaciteit, waardoor ruim 100 mln. kan worden geïnvesteerd;

constaterende, dat het Waarborgfonds stelt dat het alle kinderopvangbedrijven kan screenen op transparantie, goed bestuur en pedagogische en bedrijfsmatige kwaliteit;

verzoekt de regering te onderzoeken of het Waarborgfonds behouden kan blijven en de Kamer hierover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos