31 322 Kinderopvang

Nr. 135 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HIJUM EN KOŞER KAYA

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ouders in staat moeten worden gesteld om zich goed op de hoogte te stellen van de kwaliteit van een instelling voor kinderopvang;

overwegende, dat het van cruciaal belang is dat de kwaliteit transparant is voor ouders zodat ze een goed gefundeerde keuze kunnen maken;

verzoekt de regering om kinderdagverblijven te verplichten om GGD-inspectierapporten actief te publiceren op internet – bijvoorbeeld via de website www.kinderopvangkaart.nl – en aan oudercommissies de bevoegdheid te geven om op kosten van de instelling nader onderzoek te eisen indien signalen van de GGD hiertoe aanleiding geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Koşer Kaya

Naar boven