31 322 Kinderopvang

Nr. 134 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN HAMER

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de controle op kwaliteit en veiligheid bij de gastouderopvang zeer beperkt is;

van mening, dat het onderbrengen van gastouders bij kinderopvangcentra dit probleem kan ondervangen, omdat de controle op kinderopvangcentra aanzienlijk beter is en de centra dan ook zelf de kwaliteit van hun gastouders in de gaten houden;

van mening, dat dit de kwaliteit van de gastouderopvang ten goede komt;

overwegende, dat in Denemarken goede ervaringen zijn opgedaan met dit model;

verzoekt de regering in kaart te brengen of en, zo ja, hoe gastouders bij kinderopvangcentra ondergebracht kunnen worden en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Hamer

Naar boven