31 322 Kinderopvang

Nr. 133 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de overheid geen absolute veiligheid kan garanderen in kinderopvangcentra;

van mening, dat juist daarom ouders de instrumenten moeten krijgen om ook zelf een oogje in het zeil te houden;

overwegende, dat de regering na de zomer voorstellen aan de Kamer toezendt om de positie van ouders te versterken;

verzoekt de regering daarbij het klachtenrecht te regelen in de Wet kinderopvang inclusief mogelijkheden tot bindende adviezen van een onafhankelijke klachtencommissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Naar boven