31 322 Kinderopvang

Nr. 132 MOTIE VAN HET LID DE MOS

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de verlaging van het te vergoeden normbedrag kinderopvang naar € 5 per uur met name ouders in het lage inkomenssegment zal raken;

constaterende, dat er in de branche op de volgende wijze kan worden bezuinigd:

  • de vakantietoeslag buitenschoolse opvang (BSO) verlagen van twaalf naar zes weken;

  • het vergroten van de groepsgrootte bij de peutergroepen in de kinderopvang van veertien naar vijftien peuters;

verzoekt de regering deze bezuinigingen te onderzoeken met als doel ouders in het lage inkomenssegment zo veel mogelijk te ontzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos

Naar boven