31 322 Kinderopvang

Nr. 129 MOTIE VAN HET LID VAN GENT

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet voornemens is om de kinderopvangtoeslag te koppelen aan het aantal gewerkte uren van de partner met de minste arbeidsuren;

overwegende, dat sommige ouders geen arbeidscontract hebben, zoals zelfstandig ondernemers, en dat sommige mensen een nulurencontract hebben;

overwegende, dat er nog andere bijzondere doelgroepen zijn, zoals ouders die nog studeren;

overwegende, dat zelfstandig ondernemers ook veel uren maken die niet declarabel zijn, zoals de tijd besteed aan acquisitie, productontwikkeling en bijscholing;

van mening, dat voorkomen moet worden dat mensen zonder arbeidscontract in discussie moeten gaan met de Belastingdienst over hun recht op kinderopvangtoeslag;

verzoekt de regering te regelen en te garanderen dat de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de kinderopvangtoeslag voor mensen zonder arbeidscontract dan wel een nulurencontract gelijk blijft door heldere criteria op te stellen wat voor deze categorie onder gewerkte uren moet worden verstaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Naar boven