Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131322 nr. 126

31 322 Kinderopvang

Nr. 126 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat niet alle kinderdagverblijven worden geïnspecteerd en dat bij 60% van de inspectierapporten tekortkomingen werden geconstateerd;

overwegende, dat nog steeds niet alle gemeenten op de geconstateerde tekortkomingen handhaven;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat iedere gemeente een handhavingsbeleid kinderopvang hanteert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman