31 322 Kinderopvang

Nr. 106 MOTIE VAN HET LID DE MOS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat ouders door de fiscus financieel uitgekleed worden, omdat de ouders onwetend betaalde oppas hebben geregeld via frauderende gastouderbureaus;

verzoekt de regering te onderzoeken welke ouders de dupe zijn van frauderende gastouderbureaus en om de naheffingen die deze ouders krijgen te verhalen op de fraudeurs en niet op de ouders die te goeder trouw hebben gehandeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos

Naar boven