31 311 Zelfstandig ondernemerschap

Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 november 2012

In deze brief wil ik u informeren over de vertraging die zich voordoet bij de verrekening van inkomsten van vanuit de WW gestarte zelfstandigen door UWV. De vertraging is ontstaan na een omissie bij de registratie door UWV van de toekenning van de startperiode. UWV heeft dit zelf onderkend en heeft actie ondernomen waardoor het probleem zich niet meer voordoet.

Vanaf 1 juli 2006 kan de vanuit de WW startende zelfstandige er voor kiezen zijn uitkering gedurende een half jaar bij wijze van voorschot te ontvangen (startperiode). Na afloop van in de praktijk vaak drie à vier jaar worden de inkomsten als zelfstandige in die startperiode met de WW-uitkering verrekend. Deze periode houdt verband met de afgifte van de definitieve belastingaanslag door de Belastingdienst, die nodig is voor de vaststelling van genoemde inkomsten. Nadat de definitieve belastingaanslag is afgegeven, gaat UWV over tot verrekening van de inkomsten met de gedurende de startperiode ontvangen WW-uitkering. De vertraging treedt op bij een aantal mensen dat in de jaren 2007 en 2008 vanuit de WW voor zichzelf is begonnen. Het betreft maximaal 1 500 starters (in deze periode zijn ruim 13 000 mensen met gebruik van de startersregeling voor zichzelf begonnen). Veel van deze mensen hebben de definitieve belastingaanslag inmiddels enige tijd in bezit, zodat verrekening feitelijk al had kunnen plaatsvinden. UWV is recent gestart met betrokkenen te informeren over de situatie en het vervolgproces.

UWV heeft betrokkenen destijds op de hoogte gesteld van het feit dat de WW-uitkering gedurende de startperiode als voorschot wordt verstrekt. Deze informatie is opgenomen in de brief die UWV indertijd heeft gestuurd als bevestiging dat toestemming is verleend om als zelfstandige te starten. Tevens is bij die gelegenheid gemeld dat inkomstenverrekening in de toekomst zal plaatsvinden. UWV heeft mij verzekerd de komende periode de achterstand in te lopen. Ik zal dit nauwlettend volgen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. F. Asscher

Naar boven