31 311 Zelfstandig ondernemerschap

Nr. 230 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ongewenste concurrentie tussen kleine mkb-bedrijven voorkomen moet worden;

overwegende dat zelfstandige ondernemers een reëel tarief moeten kunnen krijgen waarmee een volwaardig inkomen haalbaar is en ondernemingsrisico voldoende kan worden afgedekt;

spreekt uit dat sectorale afspraken in cao’s over minimumtarieven voor zzp’ers mogelijk moeten zijn en algemeen verbindend moeten worden verklaard,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk

Naar boven